ศาลจังหวัดบึงกาฬ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1418 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.th
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

12

การรับสมัคร วัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ การประกาศผลคัดเลือกและการแต่งตั้ง ๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดบึงกาฬ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.bngc.coj.go.th โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 12
อ.1408/60
จังสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1527/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1607/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1613/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1616/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1625/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1911/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.514/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.782/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
ฝ.415/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.168/60
นัดชี้/กำหนดวันนัดสืบ/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.438/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ