ศาลจังหวัดบึงกาฬ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1418 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.th



ข่าวล่าสุด















ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 24
อ.2736/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2737/59
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2738/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.181/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.182/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.183/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.184/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.185/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.186/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.636/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.689/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.711/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.712/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.713/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.714/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.716/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.719/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.174/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.175/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.176/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.177/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.178/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.179/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.180/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ