ศาลจังหวัดบึงกาฬ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1418 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.thข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

59

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดบึงกาฬ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้ข้าราชการศาลยุติธรรม มีความรู้ความเข้าใจก่อนดำเนินการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร โดยมี นางสมคิด แก้วเก่า ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบึงกาฬ และนางสาวอารยา ติตะปัน เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศาลจังหวัดบึงกาฬ

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 36
อ.1377/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1519/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1538/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.154/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1563/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.764/60
แจ้งสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.947/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2
ปภ.6/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.538/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.594/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1136/60
แจ้งสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.515/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.516/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.517/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.518/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.519/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.520/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.521/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.522/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.523/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.615/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.630/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1400/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1401/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1637/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2233/56
ฟังอุทธรณ์ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2552/59
สืบโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.352/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.581/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.842/56
ฟังอุทธรณ์ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.141/60
พิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.551/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.552/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.553/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.593/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.238/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ