ศาลจังหวัดบึงกาฬ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1419 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

8

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดบึงกาฬร่วมกับธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ จัด“โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี”  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการนี้ นายสุเทพ  เขียวขำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องสิรินธารา ๒ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
ผบ.2123/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
อ.2098/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.