ศาลจังหวัดบึงกาฬ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1418 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

26

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสุเทพ  เขียวขำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย ข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ โดยออกจากจุดสตาร์ท ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ไปตามทางหลวงสาย ๒๑๒ บึงกาฬ-หนองคาย โดยระหว่างทางแวะสักการะอัฐิธาตุ หลวงปู่ทองพูล ณ วัดสามัคคีอุปถัมภ์  สักการะศาลเจ้าแม่สองนาง และสักการะหลวงพ่อพระใหญ่ พระคู่บ้านคู่เมืองชาวบึงกาฬ แล้วมุ่งหน้าสู่จุดสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ รวมระยะทาง ๒๙.๙ กิโลเมตร
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 61
ข.3/61
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ขค.5/61
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ขค.7/61
นัดไตสวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ขบ.12/61
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ขบ.14/61
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ.2000/60
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
ผบ.2672/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ.2689/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.3010/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
ผบ.3032/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
ผบ.3033/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ.3034/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ.3068/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ.3069/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.3070/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ.3071/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ.3072/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ.3073/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ.3074/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ.3075/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.3082/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
ผบ.3085/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
ผบ.3086/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
ผบ.3087/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
พ.499/61
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
พ.500/61
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
พ.501/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
พ.502/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
พ.521/61
นัดชี้สองสถานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.522/61
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.525/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
พ.526/61
นัดไต่สวนฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.527/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
พ.528/61
นัดไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.1492/58
พยาน ขค.761
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.2593/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.2594/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.2595/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
อ.2758/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.2848/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.2870/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.2871/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.2884/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.2921/61
สืบโจทก์(รับสารภาพ)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
อ.2926/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.2935/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.2943/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.2954/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
อ.2967/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.2982/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.3028/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.3029/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.3030/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.3032/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.3034/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.3038/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.3039/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.3040/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.3042/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.3044/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.3047/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 09:00