ศาลจังหวัดบึงกาฬ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1419 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

12

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุเทพ  เขียวขำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางสมคิด  แก้วเก่า ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายประพจน์  แสงสว่าง นิติกรชำนาญการ และนายไวยฑูรย์ มีมงคล เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการแสงสว่าง นิติกรชำนาญการ วย นสายปัญญา ตำบลเซกา รบรรยายให้ความรู้มโครงการฯ ซึ่งได้รับความสนใจไปปรับใช้ให้่วคราว การไหล เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ” ครั้งที่ ๔ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ภาคส่วนราชการ และภาคเอกชน ในจังหวัดบึงกาฬได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานเพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานที่ดีต่อกัน ณ บริเวณตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 59
ช.1/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
ผบ.427/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.451/57
นัดไต่สวนคำร้องฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.522/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.523/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.524/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.525/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.526/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.527/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.528/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.529/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.530/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.531/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.532/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.533/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.534/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.595/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.597/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.598/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.599/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.600/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.601/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.602/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.603/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.604/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.605/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.606/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.607/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.608/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.609/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.610/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.746/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.760/55
นัดไต่สวนคำร้องฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.853/54
นัดไต่สวนฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.954/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
พ.128/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.145/61
นัดไต่สวนคำร้องฯ
เวลา 13.30 น.
พ.146/61
นัดไต่สวนคำร้องฯ
เวลา 13.30 น.
พ.147/61
นัดไต่สวนคำร้องฯ
เวลา 13.30 น.
พ.148/61
นัดไต่สวนคำร้องฯ
เวลา 13.30 น.
พ.149/61
นัดไต่สวนคำร้องฯ
เวลา 13.30 น.
พ.153/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 13.30 น.
พ.154/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 13.30 น.
พ.155/61
นัดไต่สวนคำร้องฯ
เวลา 9.00 น.
พ.163/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.164/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.165/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.166/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.167/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.171/61
นัดไต่สวนคำร้องฯ
เวลา 9.00 น.
พ.360/59
นัดไต่สวนฯ
เวลา 9.00 น.
ร.4/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ร.5/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
อ.1579/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1592/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1596/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1597/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.558/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.852/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.