ศาลจังหวัดบึงกาฬ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1419 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

71

เมื่อวันที่ 1 มกราคม ๒๕๖๑ นายสุเทพ เขียวขำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายสัณห์วิชญ์ โกสุม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาอเนกประสงค์ริมโขง หน้าวัดภูมิบาลวัฒนา (วัดเหนือ) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
อ่านข่าว