ศาลจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1419 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.th

ศาลจังหวัดบึงกาฬร่วมกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Clening Day “จังหวัดสะอาด” ตามแนวประชารัฐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดบึงกาฬร่วมกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่  Big Clening Day “จังหวัดสะอาด” ตามแนวประชารัฐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสุเทพ  เขียวขำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ นางสมคิด  แก้วเก่า ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ศาลจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Clening Day “จังหวัดสะอาด” ตามแนวประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ


เอกสารแนบ