ศาลจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1419 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.th

ประมวลภาพการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ประมวลภาพการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


เอกสารแนบ