ศาลจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1419 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.th

ศาลจังหวัดบึงกาฬร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อแสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ศาลจังหวัดบึงกาฬร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อแสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุเทพ  เขียวขำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดบึงกาฬ ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองบริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้ดอกดาวเรืองบานพร้อมกันในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีและแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้  


เอกสารแนบ