ศาลจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1419 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ บริเวณศาลจังหวัดบึงกาฬ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ บริเวณศาลจังหวัดบึงกาฬ
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุเทพ เขียวขำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมระเบียบวินัยและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ปฏิบัติงานประจำ ศาลจังหวัดบึงกาฬและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


เอกสารแนบ