ศาลจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1419 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.th

ศาลจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ

ศาลจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุเทพ เขียวขำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายสัณห์วิชญ์ โกสุม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ


เอกสารแนบ