ศาลจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1418 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.th

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน บ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ
เอกสารแนบ