ศาลจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1418 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.th

ศาลจังหวัดบึงกาฬร่วมกับธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดบึงกาฬร่วมกับธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดบึงกาฬร่วมกับธนาคารออมสินเขตบึงกาฬ จัด“โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี”  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการนี้ นายสุเทพ  เขียวขำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องสิรินธารา ๒ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ


เอกสารแนบ