ศาลจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1418 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.th

ศาลจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

ศาลจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสุเทพ  เขียวขำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้ นายสรรเพชญ  พงษ์ไพโรจน์ นิติกรชำนาญการ และนายฉัตรชัย  รูปงาม นิติกร เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดบึงกาฬ และให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและการติดต่อราชการศาลแก่ประชาชน ได้แก่การปล่อยชั่วคราว การนำระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในการปล่อยตัวชั่วคราวมาทดลองใช้ในศาลจังหวัดบึงกาฬ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เยี่ยมชมและสอบถามเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านนาทราย หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ


เอกสารแนบ