ศาลจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1418 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.th

ศาลจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day

ศาลจังหวัดบึงกาฬ  จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day
วันที่ 8 กันยายน 2561 นายสุเทพ เขียวขำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรมและประชาชนที่มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่โดยรอบและใกล้เคียงอาคารศาลจังหวัดบึงกาฬ และปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดบึงกาฬ


เอกสารแนบ