ศาลจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1418 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.th

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ทำการศาลจังหวัดบึงกาฬ อาคารชุดฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 12 หน่วย จำนวน 2 อาคาร และอาคารชุดฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ทำการศาลจังหวัดบึงกาฬ อาคารชุดฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 12 หน่วย จำนวน 2 อาคาร และอาคารชุดฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์(e-bidding)


เอกสารแนบ