ศาลจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1418 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.th

ศาลจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒

ศาลจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒
    เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุเทพ  เขียวขำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ โดยร่วมกันทำความสะอาดและทาสีใหม่บริเวณฟุตบาท ภายในศาลจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 


เอกสารแนบ