ศาลจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1418 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.th

ศาลจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน“วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  เนื่องใน“วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสุเทพ  เขียวขำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


เอกสารแนบ